Náhrady originálnych liekov šetria milióny eur

Pridané: 29. 10. 2020

PRINT, dátum: 29. 10. 2020, zdroj: Trend

Mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prišla nedávno s analýzou využívania generických a biologicky podobných liekov na Slovensku. Generické a biosimilárne lieky zaregistrované Európskou agentúrou pre lieky sú finančne dostupnejšou, no rovnako účinnou, kvalitnou a bezpečnou alternatívou skôr vyvinutých liekov, ktoré boli pod patentovou ochranou. V prípade generík ide o lieky založené na chemickom základe, čo umožňuje, aby mali rovnakú molekulovú štruktúru, a preto aj rovnaké medicínske účinky ako ich skôr vyvinuté originály. V prípade biosimilárov ide o lieky založené na živom základe, kde je štruktúra molekuly omnoho zložitejšia, a preto možno vyrobiť len podobnú, nie úplne totožnú látku. Konkurencia tlačí na ceny Po vypršaní patentovej ochrany originálnych sa generické, respektíve biosimilárne lieky stávajú ich konkurenciou, ktorá tlačí na pokles cien. Generické aj biosimilárne lieky sú zvyčajne podstatne lacnejšie než ich skôr vyvinuté alternatívy, keďže nemajú také vysoké náklady na výskum a vývoj vrátane nákladov na testovanie účinnosti a bezpečnosti. Zníženie cien vedie k úspore verejných zdrojov používaných na uhrádzanie výdavkov za tieto lieky.

Po viacročnej stagnácii Slovensko od roku 2019 intenzívnejšie využíva biosimilárne lieky, ktoré sú bezpečnou náhradou referenčných biologických liekov. Podľa analýzy INEKO (2018) sme zaostávaním v príchode biosimilárov strácali ročne 28 až 40 miliónov eur z verejných zdrojov. Vďaka vstupu 22 biosimilárnych liekov na trh v rokoch 2018 až 2020 sa už prevažná väčšina tejto úspory využíva.
Konkurenčný tlak biosimilárnych liekov znižuje ceny liekov s rovnakou účinnou látkou. Vďaka tomu môže byť podľa orientačného odhadu INEKO v rokoch 2020 – 2021 realizovaná úspora vo verejných zdrojoch vo výške 28 až 34 miliónov eur ročne. Tieto peniaze bude možné ušetriť bez negatívneho vplyvu na pacientov alebo použiť na zvýšenie dostupnosti liečby pre viacerých pacientov či na iné priority v zdravotníctve.

Ďalší nevyužitý potenciál Pri využívaní lacnejších liekov stále existuje potenciál na dosiahnutie ďalších úspor v orientačnej výške do 50 miliónov eur ročne, ktoré sa bez opatrení nezrealizjú. Slovensko patrí k štátom OECD aj EÚ s nadpriemerným, zároveň však dlhodobo klesajúcim alebo stagnujúcim podielom potreby týchto liekov.

Na základe dát OECD o liekoch hradených z verejných zdrojov klesol podiel spotreby generických a biosimilárnych liekov na Slovensku vo finančnom vyjadrení z 27,1 percenta v roku 2017 na 26,3 percenta v roku 2018. Priemer EÚ za 12 štátov s dostupnými dátami stúpol z 21,5 na 21,8 percenta a priemer OECD za 16 štátov s dostupnými dátami stúpol z 23,3 na 23,8 percenta. Vyšší podiel než Slovensko mala Kanada (27,6 percenta), Nemecko (32,4 percenta), Nový Zéland (32,7 percenta) a najvyšší podiel malo Rakúsko (50,8 percenta). Ešte v roku 2008 malo Slovensko podiel spotreby generík vo finančnom vyjadrení na úrovni 38,9 percenta, čo bola najvyššia hodnota spomedzi štátov s dostupnými dátami. Podľa databázy IQVIA stúpla spotreba generických a biosimilárnych liekov na Slovensku vo finančnom vyjadrení z 29,1 percenta v roku 2015 na 31,6 percenta v roku 2017 a následne klesla na 30,9 percenta z celkovej spotreby liekov v roku 2019.

Na ilustráciu, keby konkurenčný tlak generík a biosimilárov viedol k 25- až 35-percentnému zníženiu cien liekov, úspora z nárastu ich spotreby o desať percentuálnych bodov na úkor drahších liekov by dosiahla 36 až 51 miliónov eur ročne. Tieto peniaze by sa dali použiť na rozšírenie liečby pre viacerých pacientov či iné priority v zdravotníctve. Od roku 2016 do polovice roka 2018 na Slovensko neprišiel ani jeden biosimilárny liek, čím sme výrazne zaostali za susedmi vo V4 aj za inými štátmi EÚ. Trend sa zmenil v druhej polovici roka 2018, keď na Slovensko prišlo šesť biosimilárnych liekov. V roku 2019 prišlo ďalších trinásť liekov a do apríla 2020 ďalšie tri lieky.

50 mil. € ročne je orientačná výška potenciálu úspory pri využívaní generických a bisimilárnych liekov

Konkurenčný tlak biosimilárnych liekov znižuje ceny liekov s rovnakou účinnou látkou

Peter Goliaš, Autor pracuje v Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy.