Náročné obdobie

Pridané: 10. 01. 2019

PRINT, dátum: 10. 01. 2019, zdroj: Zdravotnícke noviny

Rok 2018 bol z pohľadu výrobcov generických liekov náročným obdobím. Novela zákona 363 sťažila vstup nielen nových, ale aj ďalších generických a biologicky podobných liekov na trh, čo sa prejavilo stagnáciou generického trhu v počte predaných balení, čo v konečnom dôsledku znamenalo aj nevyužitú možnosť šetriť verejnými prostriedkami. Výrobcovia čelia veľkej neistote pri neustále sa meniacom legislatívnom prostredí. Nepríjemným momentom bola nejasne odkomunikovaná novembrová výzva ministerstva na zníženie cien liekov. GENAS podporil viaceré osvetové a edukačné materiály a zorganizoval či zúčastnil sa na odborných podujatiach s témou generických a biosimilárnych liekov - tlačové konferencie, pacientske konferencie, stretnutie lekárov na ministerstve zdravotníctva i medzinárodná konferencia.

Pozitívnym signálom v závere roka sa stala schválená novela podmienok vstupu biosimilárnych liekov (prvý biologicky podobný liek už nemusí mať menej ako pôvodných 70 percent z najnižšej maximálnej ceny lieku, ale 75 percent). Veríme, že ministerstvo obdobne upraví aj podmienky vstupu pre generiká, čo by mohlo stabilizovať situáciu a motivovať výrobcov zotrvať na slovenskom trhu.

Spoločnou prioritou výrobcov združených v GENAS bolo zabezpečiť trvalú dostupnosť našich účinných, bezpečných a cenovo dostupných liekov pre chronicky chorých pacientov počas celého roku 2018.