Nedostupnosť liekov sa dá znížiť, podľa asociácie Genas existuje riešenie

Pridané: 10. 12. 2019

WEB, dátum: 02. 12. 2019, zdroj: webnoviny.sk

Existuje riešenie na zníženie nedostupnosti liekov, tvrdí Genas – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky. Generické lieky sú podľa asociácie nástrojom pre dlhodobú udržateľnosť výdavkov na lieky v liečbe chronicky chorých pacientov.

Používanie generík predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov, ako znížiť výdavky na lieky pre systém zdravotnej starostlivosti a zároveň zabezpečiť, aby prístup k nim zostal pre obyvateľov zachovaný.

Nižší alebo žiadny doplatok

Generický liek má v lekárni takmer vždy nižší alebo žiadny doplatok v porovnaní s originálnym liekom. Lekárnici komunikáciou o generikách s pacientmi a podporou výdaja generík napomáhajú k znižovaniu finančnej záťaže pacientov.

„Generická substitúcia nie je zmena liečby, lieku či výdaj iného liečiva. Generická substitúcia je dodržanie liečby s možnosťou výberu parametrov lieku, ktoré neovplyvňujú jej výsledok, napríklad tvar, veľkosť, farba tablety, cena,“ informovala viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Miroslava Snopková.

„Populácia na Slovensku starne, a preto potrebuje udržateľnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla podpredsedníčka Genas Michaela Palagyi. Ako dodala, vďaka generickým liekom je možné odliečiť dvojnásobné množstvo pacientov bez dopadov na náklady.

Ich ešte efektívnejšiemu využívaniu podľa nej bránia niektoré legislatívne reštrikcie, a predovšetkým nedostatočná informovanosť pacientov aj niektorých zdravotníckych pracovníkov.

Povedomie verejnosti

„Reálne dosiahnutie zmeny v nedostatočnom využívaní generík a biosimilárov závisí od zvýšenia povedomia laickej a odbornej verejnosti,“ konštatovala. Túto osvetu je podľa nej nevyhnutné začať na akademickej pôde. „Štátne inštitúcie tiež majú podiel na tom, aby zvýšili povedomie o generických liekoch a biosimilároch,“ konštatovala. Taktiež odborné spoločnosti, poisťovne a SLeK patria k tým, ktorí môžu k osvete prispieť.

Od septembra 2015 do septembra 2019 požiadali generickí výrobcovia na istú dobu alebo definitívne o vyradenie 1 386 liekov zo zoznamu kategorizovaných liekov z viacerých príčin, a to ukončenie výroby, výrobné kvóty, reexport ale aj nerentabilne nízka cena na slovenskom trhu.

„Masívny nárast žiadostí o vyradenie je výsledkom novelizácie zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý má spolu s ďalšími regulačnými opatreniami dopad aj na celkovo negatívnu bilanciu príchodu nových generických a biosimilárnych liekov za posledné tri roky. Po novelizácii nastal výrazný nárast priemernej kategorizovanej ceny liekov a viac ako dvojnásobný nárast priemerného doplatku liekov v kategorizačnom zozname,“ informoval farmakoekonóm Branislav Obšitník.

Lepšia dostupnosť

Ako dodal, priemerné ceny TOP sto liekov v úhrade naopak klesli, pričom paradoxne narástli pacientom doplatky pre výrazne znížené úhrady. Ministerstvo zdravotníctva SR sa usiluje v posledných mesiacoch korigovať niektoré legislatívne prekážky širšieho vstupu generík a biosimilárnych liekov na slovenský trh.

Asociácia Genas prešla zmenou svojho názvu, ktorá má podporiť snahu generických výrobcov informovať nielen o problematike generických liekov, ale aj o biologicky podobných liekoch, ktoré už dlhodobo spadajú do portfólia viacerých členov asociácie.

„Pôvodný názov Genas – Asociácia generických výrobcov sa zmenil na Genas – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky a má za cieľ prispieť k lepšej dostupnosti pre všetkých ľudí, ktorí ich potrebujú a napomôcť tak k zlepšeniu zdravia populácie,“ uzavrel predseda asociácie Ivan Kraszkó.

GENAS - napísali o nás