Obava z obmedzenia dostupnosti generík trvá

Pridané: 23. 01. 2018

PRINT, dátum: 18.01.2018, Zdroj: Zdravotnícke noviny

OČAMI MUDR. MONIKY LAŠŠÁNOVEJ, PHD.

Aký bol pre nás rok 2017? V priebehu vlaňajšieho roku sa Asociácia generických výrobcov GENAS aktívne zúčastnila na tvorbe novely zákona 363/2011, viedla a zorganizovala dve stretnutia pracovnej podskupiny pri MZ SR „Metódy regulácie spotreby verejných zdrojov“ a zúčastňovala sa na všetkých stretnutiach týkajúcich sa tejto problematiky. V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme v spolupráci s advokátskou kanceláriou Kinstellar vypracovali a podali dvadsaťpäť zásadných pripomienok. Napriek množstvu konštruktívnych rokovaní sa naše návrhy nestretli s akceptáciou zo strany tvorcov novely. Týmto opätovne vyjadrujeme našu obavu z obmedzenia dostupnosti generických liekov pre chronicky chorých pacientov v nadchádzajúcom období. Taktiež považujeme za alarmujúce kritériá pre trojprahový vstup nových generík a biologicky podobných liekov na náš trh.

Asociácia generických výrobcov GENAS pritom združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. V roku 2017 bolo jej členmi 13 generických farmaceutických spoločností, pričom od januá ra 2018 sa asociácia rozšíri o ďalšie dve farmaceutické spoločnosti. Na Slovensku zamestnávajú tieto spoločnosti viac ako 580 zamestnancov. Na slovenský trh v súčasnosti členovia GENAS dodávajú produkty, každoročne v objeme viac ako 43 miliónov balení. V skupine liekov, ktorým vypršala patentová ochrana, predstavujú generické lieky až 96 % všetkých predpísaných balení na Slovensku. Z celkových nákladov liekov hradených z verejných zdrojov však predstavujú však iba 55 %*. (*Zdroj: QuintilesIMS Data 8/2017)