Originál alebo kópia?

Pridané: 26. 02. 2021

PRINT, dátum: 26. 2. 2021, zdroj: Zdravie

Za generické lieky zaplatíte menej ako za originálne, ktoré sú chránené patentom. Prečo sa napriek tomu doplatky za lieky stále zvyšujú?

Zaujíma vás, čo vám lekár predpisuje a či existuje podobný liek, za ktorý v lekárni zaplatíte menej? Dávate si lieky predpisovať len na mesiac, lebo si nemôžete dovoliť trojmesačné doplatky? Pristúpite na návrh lekárnika, keď vám za originálny liek ponúkne lacnejší generický s rovnakou účinnou látkou? Alebo už z princípu trváte na lieku od originálneho výrobcu, lebo ste presvedčení, že originál je vždy lepší ako kópia? Pripadne patríte k šťastlivcom, ktorí neriešia žiadne tabletky, prášky či mastičky a už vôbec nie rozdiel medzi originálnym a generickým liekom?

Kam patríte?

Podľa prieskumu agentúry Focus vnímajú približne štyria z desiatich opýtaných Slovákov generický liek ako účinný, bezpečný a rovnako kvalitný ako originál. Tridsaťjeden percent ho považuje za kópiu alebo za náhradu originálneho lieku, necelá tretina za cenovo dostupnejšiu verziu. Oceňujú najmä minimálny doplatok za takýto liek a jeho dostupnosť v lekárniach. Päť percent si myslí, že ide o liek bez licencie. Tretina opýtaných nevie, čo je generický liek. „Originálny liek je ten, ktorý bol v čase rozhodnutia o registrácii chránený patentom," vysvetľuje Monika Palušková zo Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska. Vyvinúť nový liek nie je jednoduché, vyžaduje si to dlhoročný výskum. Farmaceutická firma investuje veľa času a financií, kým ho môže pod konkrétnym obchodným názvom registrovať a presadiť na trhu. „Až po skončení patentovej ochrany, ktorá trvá niekoľko rokov, je molekula uvoľnená pre ďalších výrobcov. Taký liek má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú liekovú formu ako originálny".

Rovnako účinné

Nový výrobca však najprv musí dokázať jeho biologickú rovnocennosť skúškami biologickej dostupnosti. Až po splnení prísnych podmienok môže generický liek registrovať a uviesť na trh. Na úrovni Európskej únie zodpovedá za kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov Európska lieková agentúra, u nás má túto kompetenciu Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Farmaceutické firmy, ktoré vyrábajú generiká, už nemajú pri výrobe také vysoké náklady ako firmy vyvíjajúce originály. Navyše sa nemôžu spoliehať na monopolné postavenie na trhu, takže si navzájom konkurujú nižšími cenami. Tieto lieky sú lacnejšie a štát a zdravotné poisťovne majú záujem na tom, aby ich lekári predpisovali, lekárnici zabezpečovali a pacienti užívali. Znižujú sa tak nároky na verejné zdravotné poistenie, predovšetkým na liečbu chronických ochorení. Prospech z generických liekov majú aj samotní pacienti, lebo si za ne priplácajú menej ako za originály. Každý, kto trpí chronickým či dlhotrvajúcim ochorením, prípadne má blízkeho pacienta s takým ochorením, dobre vie, že úhrada za lieky predstavuje v rodinnom rozpočte výraznú finančnú položku.

Chaos v zákonoch

Generiká predstavujú v Nemecku podľa spotrebiteľskej nadácie Stiftung Warentest viac ako sedemdesiatpäť percent všetkých predpísaných liekov a tento trend stúpa. Podobne je to aj v iných európskych krajinách. U nás je šesť z desiatich predpísaných liekov generických. „Príchod nových generických i biosimilárnych liekov napriek tomu vykazuje klesajúci trend. Kým za rok 2016 to bolo 296 podaných žiadostí o kategorizáciu lieku, v roku 2019 už iba 164 a za rok 2020, podľa údajov z októbra, 226 žiadostí: upozorňuje Terézia Szádocká z Asociácie výrobcov generických a biosimilárnych liekov GENAS. Problém narastajúceho nezáujmu firiem registrovať u nás nové generické a biosimilárne lieky vidí predovšetkým v neustále sa meniacej, chaotickej legislatíve, v netransparentnom prostredí, v nezmyselných obmedzeniach a v rôznych výnimkách.

Dôverujte lekárnikovi

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ je presvedčený, že dnes by sa už nemal používať pojem originál či generikum. "Pacient by mal mať dôveru vo fakt, že len čo je liek registrovaný liekovou agentúrou a uvedený do praxe, spĺňa všetky kritériá. V našom zdravotníctve majú miesto aj originálne, aj generické lieky a je v našom záujme nájsť vhodnú formu liečby." Zároveň si myslí, že pacient by mal viac dôverovať kompetenciám a vedomostiam lekárnika, keď mu navrhne liek iného výrobcu alebo zmenu originálneho lieku za generický. „Lekárnik je podľa zákona povinný informovať pacienta o možnosti výberu náhradného lieku a o výške jeho doplatku. Je povinný vydať pacientovi liek bez doplatku alebo s najnižším možným doplatkom, ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak. Neraz sa však stane, že keď napríklad liek "vypadne", teda nie je práve dostupný, a farmaceut navrhne pacientovi iný, ten sa doslova zdesí. Samozrejme, iné je, ak ide o osemdesiatročného človeka, ktorý je fixovaný na to, že roky užíva zelenú tabletku a zrazu mu ju niekto chce vymeniť za žltú."

E-zdravie v praxi

Podľa farmaceuta Ondreja Sukeľa pomôže predpisovanie generík šetriť na doplatkoch a znížiť vplyv farmaceutických firiem na lekárov. „Až šesťdesiat percent pacientov nedostáva od lekára dostatočnú informáciu o cene lieku a jeho alternatívach. Pritom lekárnik má dostatok informácií, aby pomohol pri výbere lieku." Problémy s predpisovaním, vydávaním, ale aj s užívaním liekov súvisia podľa neho aj so zlým nastavením elektronického zdravotníctva. "Bankové a iné aplikácie sa neustále rozvíjajú a rýchlo reagujú na akékoľvek zmeny a požiadavky. Podobne by sa mal rozvíjať systém e-zdravie, čo sa však nedeje. V zákone stojí, že farmaceut by mal v liekovej karte vidieť, čo pacient užíva, ale v praxi to nefunguje. Navrhovali sme okrem iného, aby bolo možné do tejto karty napísať aj lieky, ktoré si pacient zabezpečí bez lekárskeho predpisu, pretože môžu ovplyvňovať účinok a spôsob užívania predpísaných liekov. Máme totiž množstvo liekov, ktoré boli pred piatimi rokmi len na predpis špecialistu a dnes sú dostupné bez neho."

Od generík neodrádzame

Všeobecná lekárka Monika Palušková si nemyslí, že by lekári uprednostňovali pri predpisovaní originálne lieky, prípadne pacientov odrádzali od generík. Vo svojej dlhoročnej praxi sa s tým nestretla, dôležité pre ňu je, aby bol pacient správne diagnostikovaný a liečený. „Je pravda, že najviac liekov predpisuje všeobecný lekár, lebo najlepšie pozná svojich pacientov. Preto je dôležité, aby sa s ním pacient poradil o správnom užívaní liekov, ich interakciách aj doplatkoch v lekárni. Iba pacient, ktorý rozumie dôvodom užívania liekov a užíva ich správne, bude efektívne spolupracovať na zlepšení svojho zdravotného stavu," vysvetľuje. Odborníčka zároveň upozorňuje, že existuje niekoľko faktorov, ktoré vplývajú na to, aký liek lekár predpíše a ako a či vôbec ho pacient užíva. „Každý lekár má nejaké stereotypy, ktoré ho ovplyvňujú. Napríklad, niektoré lieky predpisuje častejšie, lebo má s nimi dobré skúsenosti," tvrdí. Ďalším faktorom je podľa nej dostupnosť predpísaného lieku v lekárňach. Generiká sú vo väčšine prípadov pre pacientov dostupnejšie ako originály.

Doplatky sa zvyšujú

Významnú úlohu pri predpisovaní liekov hrá aj ich cenová dostupnosť. Podľa analýzy mimovládnej neziskovej organizácie INEKO sa medzi rokmi 2015 až 2019 vydalo najviac peňazí z verejného zdravotníctva na Slovensku na originálne, teda drahšie lieky. Výdavky na generické a biosimilárne lieky stagnovali. V tom istom období sa však postupne zvyšovali doplatky pacientov na lieky, zatiaľ čo úhrady zdravotných poisťovní boli približne rovnaké. Tento trend potvrdzuje aj Monika Palušková: „V poslednom čase v ambulancii pozorujem, že pacienti, najmä takí, ktorí užívajú viac liekov, majú problémy s doplatkami. Niektorí si môžu na lieky odložiť najviac tridsať až štyridsať eur na dva až tri mesiace. V takom prípade musím myslieť nielen na to, či liek, ktorý predpíšem, bude najefektívnejší, ale aj na to, či si ho pacient môže dovoliť." Rozhodovanie lekára pri predpisovaní liekov negatívne ovplyvňujú aj časté zmeny v kategorizácii liekov a chaos v legislatíve. "Napríklad, mám pacienta dlhodobo nastaveného na konkrétny liek. Zrazu sa mi na obrazovke počítača objaví, že sa zvýšil doplatok zaň, prípadne pacient musí uhradiť celú sumu. Pacient neraz povie, že to si už nemôže dovoliť a liek musím vymeniť," hovorí odborníčka. Chaos vládne podľa nej aj pri tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupov: "Slovenská republika dostala na vypracovanie štandardov z eurofondov pomerne veľký balík peňazí. Okrem výnimiek sme sa však stále nedostali k ničomu, čo by sa dalo používať v praxi a čo by zohľadňovalo nové výskumy a poznatky."

Nezmyselné limity

Ak ste pacient, často ani netušíte, že na rozhodovanie lekára majú vplyv aj obmedzenia týkajúce sa samotného predpisovania a indikácií a tiež finančné limity. Monika Palušková ich považuje za anachronické a nezmyselné: "Všeobecný lekár neraz nemôže pacientovi predpísať konkrétny liek len preto, že mu to neumožňuje legislatíva. Špecialista má zase na mesiac pridelený ,balíček, do ktorého sa musí zmestiť. Ak by limit prekročil, mal by problémy so zdravotnými poisťovňami." Rozhodovanie lekára pri predpisovaní lieku môže ovplyvniť aj fakt, či s podobnou liečbou má skúsenosť pacientov príbuzný alebo známy a či sa sťažoval na nežiaduce účinky. Neraz svoje spraví aj nátlak či laický názor pacienta, v poslednom čase výrazne masírovaný internetom. Každý lekár pozná fenomén „doktor Google". Typickým prípadom je požiadavka pacienta, aby mu lekár predpísal antibiotiká, hoci má vírusové ochorenie. Niekedy je problémom aj príliš veľa informácií o samotnom lieku. „Ich pretlak môže byť kontraproduktívny. Stáva sa, že pacient príde s tým, že má všetky nežiaduce účinky, ktoré si prečítal v príbalovom letáku," uzatvára všeobecná lekárka Monika Palušková.