Pacientom hrozí plošné zvýšenie doplatkov za lieky, Genas má výhrady k pripravovanej kategorizácii

Pridané: 16. 09. 2019

WEB, dátum: 16.09.2019, zdroj: webnoviny.sk

Pripravovaná revízia úhrad liekov, ktorá má nadobudnúť platnosť 1. októbra, môže podľa Asociácie generických výrobcov Genas priniesť plošné zvýšenie doplatkov pacientov za lieky. Asociácia reaguje na zoznam kategorizovaných liekov, ktorý zverejnilo ministerstvo zdravotníctva 27. augusta.

„V prípade, že októbrová kategorizácia vstúpi do platnosti, môže byť v jej dôsledku pacient vystavený neúmerne vysokým doplatkom za lieky, prípadne aj nedostupnosti liekov alebo samotnej liečby,“ informovala v tlačovej správe asociácia.

Revízia počíta s delením dávky

„Pri pacientoch, ktorí nebudú môcť, alebo nebudú chcieť akceptovať nové doplatky, bude musieť lekár zmeniť už zavedenú liečbu za liečbu s nižším doplatkom. Dokonca pri mnohých liekoch, pri konkrétnej dávke, respektíve sile lieku, nebude mať pacient na výber liek s nižším alebo nulovým doplatkom,“ uviedol predseda asociácie Genas Ivan Kraszkó.

Ako uviedol Kraszkó, napríklad ak je za referenčný liek stanovený sprej, kapsula, suspenzia alebo naplnená striekačka v najväčšej dávke, nie je možné ju deliť, pričom s delením dávky revízia, tak ako je navrhovaná, v mnohých prípadoch počíta. Viacerým liekom zo skupiny antipsychotík, onkologík, cholekinetík, liekom na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, antiastmatík a iným liekom hrozia podľa asociácie vyššie doplatky, ktorým sa nebude možné vyhnúť zámenou lieku v rámci referenčnej skupiny. Toto je podľa Genas v rozpore s deklarovaným záujmom ministerstva zdravotníctva.

„V prípade, že bude revízia úhrad uvedená do platnosti, dôjde v súlade s publikovanými rozhodnutiami MZ SR u viac ako 415 liekov k nárastu doplatkov o viac ako 5%, z toho u 116 liekov dôjde k nárastu doplatkov o viac ako 50%,“ konštatoval Kraszkó. U niektorých skupín liečiv, ktoré boli doteraz bez doplatku, narastú podľa asociácie doplatky na desiatky až stovky eur. Medzi nimi sú mnohé lieky pre detských aj dospelých psychiatrických pacientov, pre ktorých je zmena liečby veľmi senzitívna a môže spôsobiť dekompenzáciu pacienta. Ministerstvo podľa Genas ani pri ostatnej revízii neberie do úvahy medicínske hľadisko.

Výrobca nevie predvídať konanie ministerstva

„V rámci revízie sú do jednej referenčnej skupiny zaradené lieky na rôzne ochorenia a revízia nerešpektuje ani špecifické formy podania liekov,“ uviedol predseda asociácie. „Z tohto pohľadu nemôžu byť lieky v jednotlivých úhradových skupinách považované z medicínskeho hľadiska za zameniteľné,“ dodal Kraszkó.

Ministerstvo podľa asociácie úhradu znižuje bez vnímania širšieho kontextu aj tam, kde podľa platnej legislatívy má zostať liek bez doplatku pacienta. Tento postup nie je podľa Genas v súlade s platnou legislatívou.„

Výrobca nevie predvídať konanie ministerstva, ani následne konať a ochrániť pacienta, nakoľko mu to zákon a stanovené lehoty neumožňujú,“ uviedla asociácia. Výrazné znižovanie už tak nízkych úhrad generických liekov poisťovňami môže podľa Genas spôsobiť, že mnohé firmy úplne ukončia výrobu pre slovenský trh.„

Pacient bude musieť zmeniť liek, na ktorý bol zvyknutý a navyše, ak by išlo o jediný liek v referenčnej skupine, tak prejsť aj na iný typ liečby,“ dodala Genas.

Aplikáciou vyhlášky, ktorá bola s účinnosťou od 20. augusta 2019 opätovne novelizovaná, je podľa Genas ohrozená aj terapeutická účinnosť indikovaných liekov, a to najmä u pacientov s chronickými ochoreniami, keďže na trojmesačnej báze dochádza k zmenám v úhradách za jednotlivé lieky. „
To môže mať za následok nevyhnutnosť zmeny liečby pacientov z čisto ekonomických dôvodov bez prihliadnutia na medicínsku odôvodnenosť takejto zmeny, ako aj možné navýšenie výdavkov na liečbu z verejného zdravotného poistenia,“ uzavrela Genas. Ako uviedla asociácia, pripomienky k navrhovanej novele vyhlášky, ktoré podali, neboli akceptované.

Pripomienky Genasu boli čiastočne akceptované

Aplikáciou vyhlášky, ktorá bola s účinnosťou od 20. augusta tohto roka novelizovaná, podľa ministerstva zdravotníctva v žiadnom prípade nie je ohrozená terapeutická účinnosť indikovaných liekov a nemá za následok zmenu liečby pacientov z čisto ekonomických dôvodov.„

Faktom zároveň je, že pripomienky k navrhovanej novele vyhlášky, ktoré podalo Genas, boli čiastočne akceptované, “ uviedlo v reakcii ministerstvo. Ako uviedol rezort, výrobca zároveň vie predvídať konanie ministerstva a následne reagovať napríklad podaním cenového návrhu a znížiť tak možný doplatok. Zákon a stanovené lehoty to podľa rezortu výrobcom umožňujú.„

O žiadnom výraznom znižovaní úhrad generických liekov ale nemôžeme hovoriť. Ministerstvo zdravotníctva vykonáva revíziu úhrad tak, aby pacient nemusel zmeniť liek, na ktorý bol zvyknutý, “ uzavrelo ministerstvo.

GENAS – Asociácia generických výrobcov združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Asociácia vznikla v roku 2000 a združuje 16 farmaceutických spoločností. Asociácia je členom európskej generickej asociácie Medicines for Europe, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, a patrí k jednému zo štyroch zakladateľov Slovenskej organizácie pre overovanie liekov.

GENAS - napísali o nás