Revízia má zohľadňovať liečebné postupy

Pridané: 06. 12. 2018

PRINT, dátum: 06. 12. 2018, zdroj: Zdravotnícke noviny

Podpísaná revízia by mala znížiť úhradu pri viac ako sto referenčných skupinách liekov.

Lieková politika

Zverejného zdravotného poistenia by sa mal uhrádzať najlacnejší liek podľa daného zaradenia. Vzhľadom na to, že do zoznamu kategorizovaných liekov prichádzajú nové lieky, zoznam by sa mal štvrťročne prehodnocovať - revidovať. Na to, že komplexná revízia úhrad sa nerobila sedem rokov, upozornila zdravotná poisťovňa Dôvera. Ministerstvo sa preto rozhodlo konať. Na to, aby však ušetrilo milióny a pacient ostal s rovnakým liekom, muselo rokovať s farmaceutickými firmami, aby znížili ceny liekov. To nedopadlo úspešne. Ministerka tak nepodpísala navrhovanú revíziu úhrad liekov. Podľa nej by sa revízia dotkla doplatkov pre viacerých pacientov. V rozhovore pre Denník N uviedla, že zvýšené doplatky nad 10 eur by sa dotkli 350-tisíc ľudí, 960 pacientov by malo doplatky nad 500 eur mesačne.

Termíny

Ak má výrobca liekov záujem predávať lieky na Slovensku, okrem samotnej registrácie musí požiadať o stanovenie ceny a úhrady. Rozhodovanie o získaní ceny a úhrady zastrešuje ministerstvo zdravotníctva. Na Slovensku sa stanovuje cena lieku priemerom troch najnižších úradne určených cien lieku v iných členských štátoch Európskej únie. O zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom určení ceny lieku rozhoduje ministerstvo. Podľa legislatívy platí úradné určenie ceny lieku pre každý liek, ktorý je na lekársky predpis. Úradne určené ceny liekov sú uverejňované na stránke ministerstva.

Kategorizácia liekov je proces určovania výšky úhrady zo zdravotného poistenia. Kategorizácia určuje, či bude liek na základe zdravotného poistenia uhrádzaný v plnej výške alebo len jeho časť. Zároveň stanovuje, aká časť ceny lieku bude uhradená zo zdravotného poistenia. Zvyšnú časť z ceny lieku platí pacient ako doplatok.

Pre každý liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov sa stanovuje referenčná skupina, lieky sú zoskupené podľa účinnej látky, jej množstva a formy podania. V každej skupine však musí byť aspoň jeden liek, ktorý je plne hradený zdravotnými poisťovňami.

Zisťovať, ktoré lieky sú práve najlacnejšie, čiže revidovať výšku úhrad, by malo ministerstvo. Platná legislatíva ukladá povinnosť MZ rozhodnúť vo veci revízie úhrad liekov. Riaditeľ súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera upozornil, že táto legislatíva v podobe vyhlášky a zákona platí od roku 2011 a má sa vykonávať každý štvrťrok. Podľa neho ministerstvo odvtedy rozhodlo vo veci revízie úhrad jeden jediný raz, a to konkrétne v októbri 2017 na podnet Dôvery.

Rezort však uvádza, že revízia úhrad sa robí v pravidelných intervaloch a vždy je na ministrovi zdravotníctva, ako sa rozhodne. Je na každom ministrovi zdravotníctva, v akom rozsahu sa rozhodne revíziu uskutočniť. MZ SR robí revíziu liekov v pravidelných intervaloch - kvartálne a prehodnocuje celý kategorizačný zoznam liekov, ale takým spôsobom, aby negatívne nezasiahla pacientov. Lieková politika si vyžaduje posúdenie celkového dosahu na pacienta, nielen pohľad cez čísla a tabuľky.

Aj zdravotná poisťovňa Union potvrdzuje, že Ministerstvo zdravotníctva SR nevykonalo už niekoľko rokov zo zákona vyplývajúcu komplexnú revíziu úhrad liekov. Podľa poisťovne by legislatíva mala platiť pre všetky subjekty pôsobiace v zdravotnom systéme. Revízia je nástrojom na efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov na lieky.

Postoje

Poisťovne však majú svojich zástupcov v poradných orgánoch, akými sú Kategorizačná rada a Kategorizačná komisia. Otázne je, prečo teda viacerí kritizujú len ministerstvo, že sa komplexná revízia úhrad liekov nerobila sedem rokov.

„Na problém sme upozorňovali opakovane," reagoval hovorca Dôvery Matej Štepiansky, a dodal: „Nakoniec sme sa rozhodli podať oficiálnu pripomienku." Podobne sa vyjadrila i druhá súkromná poisťovňa. „Zástupca Union ZP v minulosti opakovane v rámci zasadnutí kategorizačných komisií MZ SR spolu so zástupcami ostatných zdravotných poisťovní otváral problematiku potrebnej revízie úhrad liekov v SR," uviedol hovorca poisťovne Matej Neumann, a doplnil: „Union zdravotná poisťovňa nerozumie rozhodnutiu rezortu zdravotníctva nepodpísať revíziu úhrad liekov bez relevantného posúdenia a diskusie o medicínskych a ekonomických aspektoch danej problematiky. V prípade revízie úhrad liekov tak opakovane upozorňujeme na vedomé porušovanie zákona zo strany Ministerstva zdravotníctva SR." Ministerka Andrea Kalavská však opakovane hovorí, že sa rozhodla nepodpísať veľkú revíziu úhrad z dôvodu, že nedopustí, aby sa zvyšovali doplatky pre pacientov. V prípade niektorých liekov boli vypočítane nárasty doplatkov za lieky až o niekoľko stoviek eur.

Za rozhodnutím ministerky stoja viaceré odborné spoločnosti, ako Slovenská diabetologická spoločnosť, Slovenská diabetologická asociácia, Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Slovenská psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti, GENAS či AOPP.

„Ministerstvo je povinné robiť revíziu úhrad poisťovní za lieky. Nie však hocijako. Pri revízii musí zohľadňovať odporúčané liečebné postupy, účinnosť a bezpečnosť liečby," uviedla pre dennikn.sk Katarína Fedorová zo Združenia pacientov s hematologickými malignitami. Podľa nej nie je pravda, že pacienti by zmenu vôbec nepocítili a postupne si zvykli, že ich liek má inú farbu alebo tvar. Pre mnohých by revízia znamenala ukončenie liečby a skoršiu smrť.

„Zástancovia revízie hovoria, že reálne žiadne doplatky nevzniknú. Veria, že farmaceutické spoločnosti ustúpia, znížia ceny liekov alebo uhradia pacientom doplatky. A čo ak to neurobia? Ako štát prinúti súkromné firmy pristúpiť k takýmto krokom? Cena lieku na Slovensku ovplyvňuje cenu v iných krajinách. Čo ak im nebude stáť záchrana zisku na malom Slovensku za obetovanie časti zisku v takom Španielsku? Ako budeme pacientov liečiť?," pýta sa K. Fedorová. Podľa nej je revízia úhrad za lieky určite potrebná. Nesmie však porušovať zákon. Účinnosť a bezpečnosť liečby aj odporúčané liečebné postupy sú podľa zákona rovnako dôležité ako efektívne vynakladanie zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Aktuálne

Revízia, ktorú ministerka podpísala a platná bude od 1. januára 2019, vyzerá podľa rezortu nasledovne. K zníženiu úhrad došlo v prípade 118 referenčných skupín liekov na základe zníženia ceny referenčných liekov a obsiahlo to takmer všetky terapeutické skupiny. Doplatkov pacientov sa to nedotklo, práve naopak, mohli sa aj znížiť. Ak sa úhrada zdravotnej poisťovne znížila vstupom generického lieku na trh, v skupine sa môže zvýšiť doplatok originálu, ale zároveň je tak zabezpečená generická náhrada lieku v skupine s 0-eurovým doplatkom pacienta.

GENAS - napísali o nás