Revízia úhrad prinesie zvýšenie doplatkov pacientov, tvrdí GENAS

Pridané: 02. 04. 2019

WEB, dátum: 02. 04. 2019, zdroj: vzdravotnictve.sk

Asociácia generických výrobcov liekov nesúhlasí s novelou revízie úhrad, ktorú pripravilo ministerstvom zdravotníctva

Revízia úhrad liekov prinesie plošné zvýšenie doplatkov pacientov za lieky. Tvrdí to Asociácia generických výrobcov liekov GENAS. Nesúhlasí s novelou revízie úhrad, ktorú pripravilo Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR na podnet súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Mení úhradové skupiny, ktoré zohľadňujú terapeutickú indikáciu a štandardnú dávku liečiva v lieku.

Revíziu ministerstvo dvakrát zamietlo

„Pri pacientoch, ktorí nebudú môcť alebo chcieť akceptovať nové doplatky, bude lekár musieť meniť zavedenú liečbu za liečbu s nižším doplatkom. Pri tých pacientoch, ktorí užívajú viacero liekov, môže nastať súčasne zmena vo viacerých liečbach u rôznych špecialistov a vylúčiť sa nedá dekompenzácia pacienta,“ uviedla prezidentka asociácie GENAS Terézia Szádocka.

Podľa asociácie práve pre možné ohrozenie pacientov revíziu ministerstvo zdravotníctva už dvakrát zamietlo. Raz minister Tomáš Drucker, druhýkrát koncom minulého roka ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. „Napríklad viacerým liekom zo skupiny psychofarmák teraz výrazne stúpnu doplatky. Psychiatrickí pacienti sú pritom na zmenu liečby veľmi senzitívni,“ upozorňuje GENAS vo svojom stanovisku.

Odborníci sa nestihli vyjadriť

Už v decembri pri odmietnutí návrhu ministerstva zdravotníctva asociácia upozorňovala na to, že zmeny sa uskutočnili bez diskusie s odborníkmi a na časový nátlak ministerstva. „Znova sa zopakovala veľmi krátka lehota 5 dní na vyjadrenie sa odborných pracovných skupín. Niektoré terapeutické skupiny sa upravovali úplne bez konzultácie s odborníkmi,“ tvrdí asociácia.

GENAS súhlasí s realizáciou opatrení vedúcich k úspore vo výdavkoch na lieky. Iniciuje prijatie systémových legislatívnych zmien vedúcich k úsporám výdavkov na lieky a udržateľnosti financovania zdravotného systému. Upozorňuje aj na naliehavú potrebu vytvorenia podmienok na zlepšenie penetrácie biologicky podobných liekov a generických liekov, ktoré prinášajú reálne úspory výdavkov.

GENAS - napísali o nás