Viete, čo sú to generické lieky? Sú lacnejšie, rovnako účinné a dôveruje im až 40 percent Slovákov

Pridané: 18. 12. 2020

WEB, dátum: 13. 12. 2020, zdroj: SITA

Generické lieky vníma pozitívne 40 percent Slovákov. Ukázal to septembrový prieskum agentúry Focus, realizovaný na podnet Asociácie pre generické a biosimilárne lieky (Genas). Na Slovensku sa podľa jeho výsledkov liečia na dlhodobé alebo chronické ochorenie dve pätiny opýtaných, pričom 14 percent dlhšie ako 10 rokov.

Osobnú skúsenosť s generickými liekmi uvádza tretina respondentov. Štyria z desiatich opýtaných vnímajú generiká pozitívne, ako lieky rovnako účinné, bezpečné a kvalitné ako originálne lieky. Tento názor je najviac zastúpený u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi a ľuďmi, ktorí majú reálnu skúsenosť s generickými liekmi.

Lieky s minimálnym doplatkom

Osobná skúsenosť s generikami je podľa Martina Slosiarika z agentúry Focus nízka. „V prieskume ju uvádza iba 34 percent respondentov, predovšetkým ide o ľudí starších ako 65 rokov, ktorí sa liečia na rôzne chronické ochorenia. Až polovica opýtaných deklaruje, že skúsenosť s generickými liekmi nemajú a pätina opýtaných nevie, či niekedy v minulosti užívali generické lieky,“ uviedol.

Za najväčšiu výhodu generík považujú pacienti, ktorí ich užívajú, cenovú výhodu, teda minimálny doplatok za liek. V prieskume to uviedlo 65 percent opýtaných. Ako výhody tiež vnímajú ich dostupnosť v lekárňach či pohodlné dávkovanie.

Najčastejšie informácie poskytuje lekár

Prieskum sa zameral aj na spôsob, akým opýtaní získavajú informácie o liekoch a dôveryhodnosť zdrojov. Najpreferovanejším zdrojom informácií o lieku sa pre väčšinu opýtaných ukázal byť lekár. Ako primárny zdroj ho uviedlo 68 percent opýtaných.

Podobne je vnímaný aj lekárnik, ktorého by uprednostnilo 80 percent ľudí a na prvom mieste ho uvádza 19 percent opýtaných. Respondenti ako zdroj informácií o liekoch uviedli aj rodinu a známych, internet a sociálne siete, zdravotnú sestru alebo médiá.

Generický liek sa dá zjednodušene definovať ako liek s rovnakým liečivom, množstvom liečiva a rovnakou liekovou formou ako originálny liek. Sú to väčšinou jednoduché molekuly pripravené chemickou syntézou. Generiká musia spĺňať rovnaké prísne štandardy ako všetky registrované lieky vrátane originálnych liekov.