Asociácia GENAS má prezidentku

Pridané: 20. 01. 2020

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS, ktorá združuje 15 farmaceutických firiem s väčšinovým podielom na trhu, obsadila novovytvorenú pozíciu prezidenta.

Predsedníctvo GENAS povedú: predsedníčka PharmDr. Michaela Palágyi,PhD. a prvý podpredseda Mgr. Ivan Kraszkó.

Od 2. januára 2020 sa tvárou asociácie v pozícii prezidenta stala MUDr. Terézia Szádocka, MPH, ktorá od roku 2011 ako členka predsedníctva asociácie, a v rokoch 2016-2019 už na pozícii predsedníčky asociácie, reprezentovala záujmy spoločností združených v asociácii GENAS. Počas jej predsedníctva GENAS úspešne etablovala generický priemysel, priniesla témy biologicky podobných liekov a formovala podmienky pre ich používanie. MUDr. Terézia Szádocka, MPH má viac ako 20 ročné skúsenosti vo vysokých aj nadnárodných riadiacich pozíciách vo farmaceutickom priemysle, počas ktorých získala množstvo významných profesných skúseností a ocenení. „Pre GENAS bude v najbližšom období veľkou výzvou prispieť k zlepšeniu dostupnosti kvalitných, účinných a bezpečných generických a biologicky podobných liekov na Slovensku, ktoré čelí podobne ako ostatné európske krajiny zvyšovaniu výdavkov na zdravotníctvo. Zdravotnícke systémy sú zaťažené starnutím obyvateľstva, rastom počtu pacientov s chronickými ochoreniami, a zároveň ekonomickými obmedzeniami, ktoré ohrozujú ich udržateľnosť“, konštatuje MUDr. Terézia Szádocka, prezidentka asociácie GENAS. „Asociácia GENAS si uvedomuje, že kľúčom k udržateľnému zdravotníckemu systému je práve lepšie využívanie generických a biologicky podobných liekov, a preto sa bude aj naďalej usilovať o uznanie hodnoty a postavenia generík a biosimilárov v liekovej terapii zdravotníckymi autoritami, spoločnosťou i pacientami a o ich lepšie praktické využitie“, dodáva Szádocka.