Asociáciu GENAS povedie nový výkonný riaditeľ

Pridané: 01. 04. 2019

Asociácia generických výrobcov GENAS, ktorá združuje 16 farmaceutických firiem s väčšinovým podielom na trhu, obsadila novú pozíciu výkonného riaditeľa. Od 1. apríla 2019 asociáciu vedie PharmDr. Štefan Krchňák.

PharmDr. Štefan Krchňák (57) pracoval 35 rokov v sektore verejného lekárenstva, bol majiteľom a zodpovedným farmaceutom lekárne U milosrdného srdca v Šuranoch. Popri práci v lekárni bol osemnásť rokov aktívny v prezídiu Slovenskej lekárnickej komory, v rokoch 2000 – 2001 bol jej prezidentom a komoru zastupoval aj v zahraničí. V roku 2014 bol prezidentom Zväzu lekárnikov Európskej únie v Bruseli. V týchto pracovných pozíciách sa venoval legislatíve a cenotvorbe liekov a informačným technológiám v oblasti lekárenstva. Je autorom prvého informačného systému pre lekárne na Slovensku.

„Generický priemysel v súčasnosti poskytuje základné lieky, na ktoré sa spoliehajú naši pacienti, zdravotníci a systém zdravotníckej starostlivosti pri liečbe väčšiny akútnych a chronických ochorení, od kardiovaskulárnych chorôb, cez cukrovku až po onkologické ochorenia“, hovorí PharmDr. Štefan Krchňák. „Generiká a biologicky podobné lieky menia zdravotnú starostlivosť v Európe výrazným zvýšením prístupu pacientov k liečbe v čase rastúcich požiadaviek na zdravotnícke služby a obmedzené financie. V priebehu posledných desiatich rokov generické lieky zvýšili prístup k liekom o viac ako 100 % v 7 kľúčových terapeutických oblastiach bez zvýšenia celkových nákladov na liečbu. Bude pre mňa česť spolupracovať na tejto významnej zmene zdravotnej starostlivosti so všetkými členmi asociácie,“ dodáva.

Pre GENAS je veľkou výzvou nasledovať tieto európske trendy a snažiť sa o zvýšenie dostupnosti kvalitných, účinných a dostupných generických a biologicky podobných liekov aj na Slovensku a prispieť tak k udržateľnosti nášho zdravotníckeho systému“, hovorí MUDr. Terézia Szádocka, prezidentka asociácie GENAS. „Preto sme veľmi radi, že nám v asociácii pribudla nová posila a pomôže nám tieto ciele reálne naplniť“.