Členovia GENAS-u úspešne absolvovali školenie z Etického kódexu, ktorý navrhuje vyššie etické štandardy než právne predpisy Slovenskej republiky

Pridané: 18. 12. 2017

Bratislava 18. 12. 2017 - Asociácia generických výrobcov GENAS sprísnila Etický kódex, a to v súlade s Etickým kódexom Medicines for Europe. Asociácia sa zároveň zaviazala, že úspešne preškolí na nový Etický kódex všetkých jej 13 členov, a to do 30. novembra 2017.

S potešením konštatujem, že školenie na nový a ešte prísnejší Etický kódex úspešne zrealizovalo všetkých 13 zástupcov generických spoločností, patriacich do asociácie GENAS. Školenie prebiehalo formou e-learningového portálu garantovaného Komorou pre medicínske právo  MEDIUS“, vysvetľuje MUDr. Terézia Szádocka a dodáva: „nakoľko asociácia GENAS kladie dôraz na transparentnosť vzťahov medzi výrobcami liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a zdravotníckymi pracovníkmi, či zdravotníckymi zariadeniami, členovia GENAS-u sa zaviazali dodržiavať pravidlá uvedené v tomto Etickom kódexe v plnom rozsahu.

Kompletnú verziu nájdete na https://www.genas.sk/sk/eticky-kodex