GENAS má nový etický kódex. Je prísnejší než právne predpisy Slovenskej republiky.

Pridané: 18. 10. 2017

Bratislava 18. 10. 2017 - Asociácia generických výrobcov GENAS sprísnila od septembra 2017 etický kódex. Etický kódex v mnohých oblastiach presahuje všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a dodatočné požiadavky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Kódex je tiež plne v súlade s európskymi etickými pravidlami.

"Prijatie a dodržiavanie kódexu je potrebnou podmienkou členstva v asociácii generických výrobcov," vysvetľuje jej predsedníčka, MUDr. Terézia Szádocka. "Nová verzia adaptuje prísne etické pravidlá, ktoré prijala Medicines for Europe, európske združenie výrobcov generických a biologicky podobných liekov na konci roku 2015".

Kódex taktiež vyžaduje preškolenie zástupcov generických spoločností a stanovuje prísne etické pravidlá pre prácu zástupcov farmaceutických spoločností. Etický kódex GENAS reguluje správanie farmaceutických spoločností, a to v širokom rozsahu ich činností. Definuje nielen vizualizáciu propagačných materiálov, ale aj činnosť obchodných zástupcov, sponzorovanie kongresov a organizovanie sympózií, firemných vzdelávacích seminárov či granty. Kódex upravuje aj vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi, komunikáciu s verejnosťou, obchodné vzťahy s partnermi ako aj poskytovanie rabatov.

Kompletnú verziu nájdete na https://www.genas.sk/sk/eticky-kodex