Stanovisko Asociácie GENAS k nedostupnosti liekov

Pridané: 27. 10. 2022

GENAS deklaruje problémy s vysokými cenami energií a infláciou v Európe, ktoré sa nevyhnutne premietajú aj do zvýšenia reálnych nákladov na výrobu liekov dovážaných na náš trh. Slovensko nie je sebestačnou krajinou vo výrobe liekov, sme odkázaní takmer výlučne na výrobu mimo SR. Materské firmy už vyčerpali interné možnosti úspor a zvýšenie cien generických a biosimilárnych liekov je nevyhnutnosťou, ktorú však na Slovensku nemáme možnosť  aplikovať. Slovenské pobočky zahraničných výrobcov vyvíjajú veľké úsilie pre zabezpečenie pravidelných dodávok generických a biosimilárnych liekov pre našich pacientov. Riešenie inflačnej a energetickej krízy zo strany vlády by mohlo zabrániť nedostupnosti liekov na slovenskom trhu. Ak sa nepodarí nájsť spoločné riešenie, slovenským pacientom hrozí AKÚTNA NEDOSTUPNOSŤ LIEKOV, ktorá už začína byť citeľná v lekárňach.

Vzhľadom na vzniknutú ekonomickú situáciu je opodstatnené celkové dofinancovanie rezortu zdravotníctva a nastaviť efektívne mechanizmy kontroly.

„Ak chceme zachovať súčasnú dostupnosť generík a biosimilárov, je potrebné zaviesť legislatívne opatrenia umožňujúce opodstatnené navýšenie cien liekov hradených z verejného zdravotného poistenia, zohľadňujúce rast nielen energií, výrobných nákladov na vstupné suroviny a obalové materiály, transportné náklady  ale aj  infláciu. Viaceré  krajiny v rámci EÚ už ponúkli opatrenie na zmiernenie dopadov krízy “ uviedla T. Szádocka, prezidentka GENAS.