HOSPODÁRSKE NOVINY - Valentovič: Lekári sa vracajú. Odborári: Nezmysel

Pridané: 26. 11. 2007

Práve slovenský šéf rezortu tu minulý týždeň informoval, že na Slovensko sa už začínajú vracať späť lekári a zdravotné sestry, ktorí odišli pred časom za lepšími podmienkami do zahraničia. „Postupne odmeny za prácu rastú a ja už vidím tendencie, že najmä z Čiech sa nám vracajú lekári aj sestry," tvrdil minister. Zároveň dodal, že hoci stále lekári odchádzajú, situácia na Slovensku nie je „taká dramatická". Aby tento pohyb ustal, bude musieť podľa ministra prísť k zjednocovaniu foriem odmeňovania a vytvárania podmienok na prácu.
Informáciami o návratoch lekárov minister odborné kruhy zjavne pobavil. „Viem o jednej doktorke, ktorá sa vrátila  a možno o dvoch ďalších. Žeby sa však nejako húfne vracali, o tom nemám informácie," reagoval prezident Slovenskej lekárskej komory. „My registrujeme čosi úplne iné," oponuje ministrovi aj predseda Lekárskeho odborového zväzu. Dôvodom, prečo sa lekári stále vo väčšej miere nevracajú na Slovensko,   pracovné podmienky a ohodnotenie, na čom 'sa zhodujú lekári aj minister. Otázku zvýšenia platov o 30 percent nastolili odborári zo zväzu aj minulý týždeň. Ministerstvo zdravotníctva ho však odmieta. „Združené opäť nastoľuje nereálne požiadavky," tlmočilo svoje stanovisko. Lekári preto zvažujú aj štrajk. Dnes pritom na Slovensku chýba približne 2 300 lekárov.


Zdroj: Hospodárske noviny, str. 6, 26.11.2007