Výzva vláde SR

Pridané: 02. 06. 2020

Zástupcovia výrobcov, dodávateľov aj lekární zastúpení v Zväze chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) sa zhodli na troch prioritných oblastiach, ktoré vyžadujú zmenu v liekovej politike na Slovensku. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (GENAS) a Slovenská lekárnická komora (SLeK) vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila:

 

1. Zlepšenie dostupnosti liekov na Slovensku

2. Väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť systému liekovej politiky na Slovensku

3. Zvýšenie efektívnosti systému liekovej politiky na Slovensku

Výzva vláde SR [PDF]