Zdravotnícke noviny - Zníženie dane na lieky

Pridané: 29. 09. 2006
Ministerstvo financií SR navrhuje znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na lieky a niektoré zdravotnícke pomôcky z 19 na 10%. Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH je v pripomienkovom konaní a do účinnosti má vstúpiť 1. januára 2007.
Kompletné znenie článku môžete nájsť tu ...(.jpg)

Ako vnímajú zníženie dane na lieky a pomôcky účastníci zdravotníckeho systému?
Vyjadrenia pre Zdravotnícke noviny môžete nájsť tu ...(.jpg)