Reálna pomoc zdravotníkom v prvej línii počas pandémie COVID-19

spolutodame

Podporiť zdravotníkov prvej línie v boji proti COVID-19 sa Asociácia GENAS rozhodla zakúpením a následným darovaním 10 mobilných germicídnych žiaričov typu UNIZDRAV UVC 36, ktoré venovala slovenským nemocniciam.

Žiariče, ktoré môžu byť v plnej prevádzke aj v prítomnosti ľudí, pretože nemajú nežiaduce účinky a vplyv na ľudský organizmus, dostalo 10 nemocničných zariadení.

Zo zoznamu 44 ústavných nemocničných zariadení ich 26.3.2021 vyžrebovala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) PhDr. Mária Lévyová, za prítomnosti prezidentky asociácie GENAS MUDr. Terézie Szádockej, MPH. Následne, počas apríla 2021 sa realizovalo odovzdanie germicídnych žiaričov jednotlivým zariadeniam.

spolutodame

GENAS zápis z losovania 10 zdravotníckych zariadení
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - FN Trnava.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - Liptovská NsP.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - Ústredná vojenská nemocnica.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - NsP Ilava.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - NsP Považská Bystrica.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - FNsP J.A.Reimana Prešov.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - DFN Košice.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS –FN Nitra.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - FNsP Nové Zámky.pdf
Darovacia zmluva na germicídny žiarič, GENAS - Nemocničná a.s.Pezinok.pdf

GENAS nezabúda ani na hrdinov v ambulantnom sektore - súčasťou filantropických aktivít GENAS bola aj podpora webinára: AMBULANTNÁ LIEČBA PACIENTOV S OCHORENÍM COVID-19, dňa 25. 3. 2021, určeného všeobecným lekárom.

Záznam nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=8u2Y9fxH_YY