Dostupná liečba

Viac zdravia

Kto sme
logo

Vedeli ste, že ...?

Aktuálne až 6 z 10 predpísaných balení tvoria generické lieky.

Z hľadiska účinku sú generické lieky rovnako účinné ako originálne lieky.

Vďaka generickým liekom je možné odliečiť dvojnásobné množstvo pacientov bez negatívneho dopadu na náklady vynaložené na lieky zo zdrojov verejného zdravotníctva.

40 % ľudí na Slovensku vníma generické lieky pozitívne. Dôvodom je dobrá dostupnosť aj možnosť výberu lieku s nižším doplatkom.

Aj voľnopredajné lieky, ktoré sú dostupné v lekárňach, sú v drvivej väčšine generiká.

Generické lieky musia spĺňať rovnaké prísne štandardy ako všetky registrované lieky, vrátane originálnych liekov, a garantom ich kvality, bezpečnosti a účinnosti sú štátne inštitúcie.

Používaním generík je možné viac finančných zdrojov vrátiť späť do zdravotného systému a následne ich investovať do prevencie, diagnostiky rôznych ochorení ako aj ich liečby inovatívnymi liekmi.

Generiká môžu mať inú farbu, tvar alebo veľkosť v porovnaní s originálom, ktoré však nemajú vplyv na ich účinnosť, bezpečnosť, ani kvalitu. Sú garantované liekovými agentúrami.

Biosimilárne lieky priniesli už skúsenosti z viac ako 700 miliónov odliečených paciento-dní a doposiaľ nepreukázali žiadne významné rozdiely v bezpečnosti, účinnosti a kvalite oproti svojim referenčným liekom.

Aj u nás sú dostupné generické lieky s pridanou hodnotou, ktoré zlepšujú adherenciu pacienta k liečbe.

GENAS - Asociácia pre generické a biosimilárne lieky je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce výrobcov generických a biologicky podobných liekov. Asociácia vznikla v roku 2000 a združuje 14 farmaceutických spoločností pôsobiacich na Slovensku.

Cieľom združenia je okrem zabezpečenia dostupnej a udržateľnej liečby predovšetkým pre chronicky chorých pacientov aj odborná diskusia s mienkotvorcami v oblasti zdravotníctva o zmysluplných úsporách, týkajúcich sa udržateľnosti zdravotného systému. Lepšia dostupnosť generických a biologicky podobných liekov popri efektívnom vynakladaní finančných zdrojov prinesie viac zdravia pacientom.

Naše aktuality