Novinky

24.10.2018

LIST ZAINTERESOVANÝM STRANÁM O UPLATŇOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dáva do pozornosti List zainteresovaným stranám o uplatňovaní bezpečnostných prvkov v súlade so smernicou 2011/62/EÚ o falšovaných liekoch. Je to spoločný dokument Európskej komisie, Európskej liekovej agentúry (EMA) a Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA) o povinnostiach jednotlivých účastníkov dodávateľského reťazca v súvislosti s uplatňovaním danej smernice.

List v slovenskom jazyku je dostupný tu.

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/informacie-o-falsovanych-liekoch/list-zainteresovanym-stranam-o-uplatnovani-bezpecnostnych-prvkov?page_id=4991