Návšteva expertov OECD v Slovenskej republike

Pridané: 03. 04. 2007
S predstaviteľmi MZ SR, ŠÚKL, zdravotných poisťovní, farmaceutických a distribútorských asociácií, stavovských komôr, ako aj inými predstaviteľmi podieľajúcimi sa na zdravotnom systéme v SR sa za OECD stretnutí zúčastnili: Elizabeth Docteur, zástupca vedúceho OECD Divízie zdravotníctva, Dr. Zoltan Kaló, konzultant projektu a predstaviteľ Univerzity Eotvosa Lóránda v Budapešti a Pierre Moise, konzultant OECD projektu. Za Asociáciu generických výrobcov GENAS sa rozhovoriov zúčastnil je predseda Christian Wieser, podpredsedníčka MUDr. Alena Svoreňová a členka GENAS Regulatory Affairs Subgrouop PharmDr. Michaela Palágyi.

Prezentáciu pána Wiesera, ktorá odznela na tomto stretnutí, nájdete v prílohe.

oecd-genas_presentation-ch.wieser_29.3.07.ppt [ 1.79 MB ]